Tumbe Group of International Journals

TUMBE INTERNATIONAL E-MAGAZINEನೊಟು ರದ್ದತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ

By Ramkumar D  | Published Date:  2019-12-29


Abstract/subtitle : ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದ ಕಪ್ಪುಹಣ ಹಾಗೂ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆ ತಡೆಗಾಗಿಯೇ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆಸಿಗದ ಅಸಲಿ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಳ್ಳವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತಿತ್ತು.

Keywords : ಖೋಟಾ ನೋಟು,ಆರ್ಥಿಕತೆ,ಕಪ್ಪುಹಣ,ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕು

Article Type : Collection of Comics/Facts

Author(s):Ram Kumar DSign In  /  Register

Most Downloaded Articles

ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು

ನನ್ನಜ್ಜಿ & ಪ್ರೀತಿ

ಕವನಗಳು : ನಿಸರ್ಗವೇ ಸ್ವರ್ಗ -  ಹೂಮನದ ಕೋಪ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

Knowledge and Education- At Conjecture
© 2018. Tumbe International Journals . All Rights Reserved. Website Designed by ubiJournal